activiteiten SWO

 

per 8 - 07 - 2014 Stichting Welzijn Ouderen

 De Stichting Welzijn Ouderen behartigt de belangen rond zorg en welzijn van alle senioren in Berkel-Enschot en is daardoor ook mede verantwoordelijk voor het gemeentelijk ouderenbeleid. Daartoe wordt overlegd met onder andere de gemeente Tilburg, de Dorpsraad, Vitaal Ubé,  KBO en zorg- en welzijnsorganisaties.  

Voor senioren is blijven bewegen, wandelen, sporten, fietsen, gymnastiek enzovoorts van vitaal belang voor de gezondheid en voor het welbevinden van mensen. Dank zij de subsidie van de gemeente Tilburg kan de bijdrage in de kosten voor de deelnemers ook beperkt blijven.  

Gymnastiek

De oefenstof in gymnastieklessen voor senioren is per definitie aangepast aan de samenstelling van de groep, de leeftijd, bewegingsmogelijkheden en beperkingen. De wekelijkse les wordt door een ervaren leraar gegeven. Voor de mobiele senior is de gymnastiek in De Schalm en voor de  minder mobiele senior in De Stulp. Na afloop blijft iedereen gewoonlijk nog gezellig een kopje koffie drinken.   

•   De Schalm, leraar Marit van de Loo, lestijd maandagochtend 10.00 tot 11.00 uur.
•   De Stulp (ruimte in Torentjeshoef), leraar Hannie Nilsen, lestijd 14.30 – 15.30 uur.
•   Eigen bijdrage vanaf januari 2015 voor een heel jaar met minimaal 36 lessen: € 80,-  

Voor een keertje kijken of (zonder kosten) een proefles meedoen bent u van harte welkom.
De contactpersoon, die u tevens uitvoerig kan informeren, is Niek Tromp, tel 533 22 77.  

Sport en Spel / Instuif

Bij Sport en Spel wordt in groepsverband gesport in de grote zaal van ’t Ruiven. Meerdere vormen van bewegen, van sport en spel worden beoefend. Veel deelnemers genieten van het samen sporten. Spreekt u dit ook aan, dan is Sport en Spel misschien iets voor u. Ook deze groep senioren drinkt standaard met elkaar na afloop koffie in de kantine van de sporthal.
•   Sporthal ’t Ruiven, dinsdag 15.15 - 16.15 uur, leraren Janneke Claassen & Wil Somerwil.
•   Eigen bijdrage voor een volledig kalenderjaar, minimaal 36 sport&spel-lessen: € 80,00

Voor een keertje kijken of (zonder kosten) een proefles meedoen bent u van harte welkom.
De contactpersoon, die u tevens uitvoerig kan informeren, is Niek Tromp, tel 533 22 77.  

Volksdansen

Voor veel senioren een heel plezierige manier om in beweging te blijven; goed voor je gezondheid en ook een goede hersengymnastiek (inoefenen danspatronen). Bij het volksdansen wordt naast Nederlandse muziek onder andere ook muziek uit Amerika, Israël, Scandinavië, de Balkan en de Pacific  gebruikt. Deze muziek uit alle windstreken kent een eigen sfeer, ritme en dans. Mede daardoor zijn de volksdanslessen steeds heel gevarieerd en blijven ze boeiend. Het enthousiasme van de deelnemers is van begin tot eind en bij het koffiedrinken daarna voelbaar.
•   CC De Schalm, dinsdag 14.15 – 15.45 uur, leraar Corry Cornelissen
•   Eigen bijdrage voor een volledig kalenderjaar, minimaal 36 volksdanslessen: € 80,00.

Voor een keertje kijken of (zonder kosten) een proefles meedoen bent u van harte welkom.
De contactpersoon, die u tevens uitvoerig kan informeren, is Els van der Meijden,  tel 533 26 04.  

Hatha Yoga

Lichaam en adem leren beheersen, bewust aanspannen van spieren en ontspannen. Bij Hatha Yoga gaat het vooral om de pijlers lichamelijke oefening (asana) en beheersing van de ademhaling (pranayama). Zo leert u ook spanning van alledag in uw lichaam te herkennen en helpt het deze te beheersen en los te laten. De oefeningen doen uw spieren en gewrichten beter functioneren doordat meer zuurstofrijk bloed naar de organen stroomt. Yoga is voor iedereen. Het is desgewenst ook mogelijk de oefeningen zittend op een stoel mee te doen.
•   CC De Schalm, woensdag 13.15 – 14.00 en 14.15 – 15.00 uur, leraar Anne van der Linden
•   Eigen bijdrage voor een volledig kalenderjaar, minimaal 36 yogalessen: € 80,00.

Voor een keertje kijken of (zonder kosten) een proefles meedoen bent u van harte welkom.
De contactpersoon, die u tevens uitvoerig kan informeren, is Els van der Meijden,  tel 533 26 04.  

Koersbal

Het balspel koersbal, ook wel BOWLS genoemd, is een  sport waarbij het de bedoeling is dat een team zijn bowls/koersballen zo dicht mogelijk bij de zo genoemde “doelbal”(jack) plaatst. Dit is minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt, omdat het zwaartepunt van de bal uit het midden ligt. De rollende koersbal beschrijft daardoor altijd een enigszins kromme baan.  Elke bal die dichter bij de jack ligt dan de tegenstander levert een punt op. Er wordt bij ons gebruikelijk gespeeld in teams van twee personen.
•   CC De Schalm, vrijdag 13.30 – 16.00 uur
•   Eigen bijdrage voor een volledig kalenderjaar, minimaal 36 keer koers-ballen: € 80,00.

Voor een keertje kijken of meedoen (zonder kosten) bent u van harte welkom.
De contactpersoon, die u tevens uitvoerig kan informeren, is Nellie v.d. Wiel,  tel 533 45 02.  

Welfare

De Welfaregroep doet dan wel heel veel aan handwerken, maar het belangrijkste is toch wel de gezelligheid met elkaar. Alle dinsdagmiddagen ontmoeten we elkaar in De Stulp, de grote zaal van Torentjeshoef met borduren, versieren van schorten, tafelkleden, servetjes enzovoorts. Ook  haken en breien zijn geliefde bezigheden. We drinken samen een kopje thee met iets lekkers en iedereen is welkom. Ook mensen van buiten Torentjeshoef zijn van harte welkom. Desgewenst wordt u opgehaald.
•   De Stulp, Torentjeshoef, dinsdag 14.00 – 16.00 uur

Voor een keertje kijken of meedoen bent u van harte welkom.
De contactpersoon, die u tevens uitvoerig kan informeren, is Annie Sas,  tel 533 27 63  

Tenslotte:

Voor de senioren die financieel niet in staat zijn mee te doen, kent de gemeente de “meedoen-regeling” tot € 100,00 per jaar. Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan 130% van het minimum en u mag geen vermogen bezitten hoger dan € 5.850 (alleen) of € 11.700 (met partner).  De kosten van deelname worden dan vergoed. SWO en KBO werken in veel activiteiten nauw samen. Zo ook wordt één of tweemaal per jaar voorlichting georganiseerd over actuele zorg- en welzijnsonderwerpen. U kunt daarvan op de hoogte blijven via KBO Nieuws en De Nieuwe Schakel. Elders in dit boekje kunt u daarover meer uitgebreid lezen. Ook kunt u bij bestuursleden informatie vragen.

BESTUUR SWO

de heer A. van der Bruggen voorzitter  013-533 27 32
de heer J. van Rijswijk vice-voorzitter / penningmeester 013-533 27 40
mevrouw E. van Gorp secretaris 013-533 10 35
mevrouw J. Bloem lid 013-533 31 23
mevrouw L. van Campen lid 013-533 28 47
Mevrouw E. v.d. Meijden lid 013-533 26 04
De heer J. Panhuijzen lid 013-533 18 99
De heer N. Tromp lid 013-533 22 77